FRISSÜLT – Éves egyesületi közgyűlés

A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület

2022. március 20-án 15:00 órától megtartotta rendes évi közgyűlését az Összefogás Házban (Szeged, Zentai u. 31.,faház), jelen volt 52 fő.

A 2021-es év szakmai beszámolóit a tagság egyhangúan elfogadta. Ugyanígy az alapszabály módosítását is, ami lehetővé tette, hogy az öttagú vezetőség még két rendes taggal bővüljön. Két vezetőségi tag lemondott vezetőségi tagságáról. Az új tagok jelölése, bemutatkozása után került sor a kettő plusz kettő új vezetőségi tag megválasztására.

A kibővített hét tagú elnökség tagjai:

  • Bencsik Aranka,
  • Fodorné Ábrahám Krisztina,
  • Borsos Máté,
  • Radics János,
  • Baricz Zsoltné titkár,
  • Somogyi László pénztáros és
  • Kismárton Zsolt elnök.

MEGHÍVÓ
A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közgyűlésére

2022. március 20-án, 15:00 órai kezdettel
Helyszín: Összefogás Háza (Szeged, Zentai u. 31.), faház


Tisztelt egyesületi Tagtársunk!
Szeretettel várunk a 2022. évi közgyűlésre, ami kizárólag a tagság 50% fölötti
jelenléte esetén tartható meg. Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett
közgyűlés határozatképtelenség miatt elmaradna, abban az esetben ismételt
közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés időpontja és helye: 2022.
március 20. 15:30, helyszín Összefogás Háza (Szeged, Zentai u. 31.), faház.
A közgyűlés napirendi pontjai:
 Éves beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről (szakmai és
gazdasági beszámoló)
 Tagok hozzászólása, beszámoló elfogadtatása
 Alapszabály módosítására tett javaslatok, alapszabály módosítása
 Szobor felállítása, helyzetjelentés
 2022. évi tervezett programok ismertetése
 Június 11. – Telep-napi programok
 Holt-Tisza tisztításának munkálatai, helyzetjelentés
 Egyesületi tagok kérdései, felvetései
Az egyesület 2021. évi beszámolói az egyesület honlapján elérhetőek (klebelsbergegyesulet.hu), ill. az Összefogás Háza irodájában hétköznapokon 9:00-15:00 óra között megtekinthetők. Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnöksége.