Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület

Bemutatkozás

1999. január 21-én az iskola faházában újjáalakult a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör, melynek szervezésébe a fiatalabb (az 1980-as évek végén a telepre költöző) korosztály is bekapcsolódott. A hagyományok ápolásán túl a jelenkori feladatok és kihívások megoldása is az alapvető célkitűzések közé került. A politikamentesen működő civil egyesület Klebelsberg-telep fejlesztését tekinti legfőbb céljának.

Meghatározó hagyományként tekintünk az 1929. december 8-án megalakult a gróf Klebelsberg Kuno-telepi Polgári Kör tevékenységére, amelynek szervezésében jelentős részt vállalt a telepi iskola igazgató-tanítója, Wéber József és a vezető óvónő, Lapping Rózsa.

 

Az egyesület alapszabálya:

Klebelsberg-telepi polgári kör egyesület alapszabálya