Holt-Tisza rehabilitáció projekt

HOLT-TISZA REHABILITÁCIÓ


A Holt-Tisza rehabilitáció ügyében az egyesületi elnökség továbbra is tartja a kapcsolatot az ATIVIZIG vezetőségével, valamint regisztrált ügyfélként értesítést kap az ügy előmeneteléről a hatóságoktól: a Katasztrófavédelemtől és a Környezetvédelemtől.

Az alábbiak a legfrissebb információk: a holtág szakasz környezeti kármentesítéssel történő rehabilitációjára 4,5 milliárd Ft pályázati pénz áll rendelkezésre, kiemelt beruházásnak számít, a munkálatok 2020 nyarán kezdődnek, a befejezés határideje 2023 vége. Az eddigi tényfeltárás alapján az iszapban néhány súlyosabban szennyezett, nehézfémmel terhelt, kisebb területet találtak, amelyet a víz lecsapolását követően kiemelnek és veszélyeshulladék lerakóba szállítanak el. A szakértők szerint az iszap nagy része enzimes kezeléssel tisztítható, amely már számos helyen kipróbált, bevált technológia. Ezt a munkálatok első szakaszában, pilot projekt keretében próbálják ki – kiválasztva a leghatékonyabb megoldást. Mind a pilot, mind a teljes iszapkezelés helyben, a lecsapolt mederben fog zajlani. A meder kotrásával a megtisztított iszapból szélesebb partszakaszt fognak majd képezni a holtág mindkét oldalán, ezáltal a telkeket nem érinti majd a part rendbetétele.

2020.05.20.