Adatvédelemi Tájékozató

1. Adatkezelő: Kihez fordulhat, ha kérdése van?

Neve:  Elnök
Cím: 6729 Szeged, Zentai utca 31.
Adatkezelő képviselője:  Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület
Az Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: (62) 668 082

A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja: Milyen adatokat kérünk, és mire használjuk azokat?

2.1 Adománygyűjtés és adományok nyilvántartása

Beérkező adományok (különösen: csoportos beszedési megbízás, online bankkártyás fizetés, adó 1%-felajánlás, postai csekk, átutalás) adatbázisban történő kezelése, adományozónként, kampányoként.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra került)

Bankkártya lejárati dátuma (amennyiben megadásra került)

Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került)

Egyedi azonosító

Adomány összege

Adományozás(ok) időpontja

Adományozási projekt nevének vagy statisztikai számának nyilvántartása

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.2 Adományozók nyilvántartása

Befizetések bizonylatainak megőrzése és nyilvántartása pénzügyi számviteli kötelezettségek igazolásához

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Bankkártya utolsó 4 számjegye (amennyiben megadásra került)

Bankszámlaszám (amennyiben megadásra került)

Egyedi azonosító

Adomány összege

Adományozás(ok) időpontja

Adományozási projekt nevének vagy statisztikai számának nyilvántartása

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.3 Petíciós kampányok

Petíciós kampányokhoz csatlakozók gyűjtése és a csatlakozás igazolása, dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Telefonszám

Címe

Petíció aláírásának ténye, dátuma

Petíció megnevezése

Informatikai naplófájl

Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

2.4 Projekt célszemélyek adatkezelése

Petíciók, projektek célszemélyeinek kapcsolati adatainak tárolása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Egyesület alaptevékenysége elvégzéséhez szükséges, hogy a projektjei, petíciói címzettjeinek adatait kezelje

Adatkezelés forrása: nyilvános, publikus adatok, weboldalak, hivatalos tájékoztatókban közzétett adatok

A kezelt adatok köre:

Név

Munkakör, titulus

Telefonszám

Postacím

Email cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig

2.5 Kommunikáció eDM, DM, telefon

Értesítés küldése az egyesület kampányairól, bekapcsolódási lehetőségekről, feliratkozók, támogatók és korábbi támogatók megkeresése emailben és telefonon, postai csekk, egyéb promóciós anyag kiküldése postai úton. Más szervezettekkel közös rendezvények kezelése, születésnapi köszöntő küldése.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Email cím

Postacím

Név

Telefonszám

Informatikai naplófájl

Születési dátum

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.5.1 Szegmentált kommunikáció eDM, DM, telefon

Az érintett külön hozzájárulása alapján érdeklődésének megfelelő / általa választott, szegmentált kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Email cím

Postacím

Név

Telefonszám

Informatikai naplófájl

Születési dátum

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.6 Sajtókommunikáció

Sajtóközlemények kiadása elektronikus formában, meghívók kiküldése sajtóeseményekre és sajtókommunikáció folytatása az Adatkezelő honlapján.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Adatkezelés forrása: Az Érintett hozzájárulása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatkezelés forrása: Nyilvános forrásból származó adatok

A kezelt adatok köre:

Email cím

Név

Telefonszám

Médium neve

Informatikai naplófájl

Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig, jogos érdek esetén tiltakozásig

2.7 Rendezvények dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

Nyilvános rendezvényeken fotó- és videófelvételek készítése, és ezek publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a nyilvános rendezvényen való részvétellel.

A kezelt adatok köre:

Fénykép

Videófelvétel

Adatkezelés tervezett határideje: visszavonásig

2.8 Önkéntesek, IKSZ – Iskolai Közösségi Szolgálat tanulók toborzása, kommunikáció és utazásszervezés

Webes regisztráción keresztül önkéntes munkára jelentkezők nyilvántartása. Meghívó küldése az információs napra, jelenléti ív vezetése az információs napon. Önkénteseknek szóló, bekapcsolódási lehetőségekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikáció. Önkéntesek rendezvényekre, oktatásokra történő kiutaztatása, valamint ehhez kapcsolódó biztosítások kötése.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett vagy Törvényes Képviselő hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Név

Postacím

Születési dátum

Email cím

Telefonszám

Informatikai naplófájl

Személyi igazolvány szám

Útlevél szám

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.9 Egyesületi tagok adatainak nyilvántartása, és közgyűlésen részt vett természetes személyek nyilvántartása

Közgyűlés összehívása, a meghívók kiküldése, a résztvevők adatainak regisztrálása, kezelése, tárolása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre:

Név

Lakcím

Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Törvényben meghatározott ideig, az egyesület megszűnését követően 8 évig.

2.10 Egyesületi adminisztráció, munkaszervezés, munkahatékonyság növelés

Bejövő számlák kezelése, nyilvántartása és átadása a könyvelésnek, kapcsolattartás a partnerekkel

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az egyesület jogos érdeke a munkaszervezés hatékonyságának növelése érdekében adatkezelést végezni

A kezelt adatok köre:

Név

Postacím

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.11 Elektronikus videomegfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása

Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása

Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása

Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

Adatkezelés tervezett határideje: 3 nap

2.12 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, érintetti igények, kérdések

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre:

Név

Adatvédelmi azonosító

Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma

Érintetti kérelem eredménye

Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.13 Kapcsolattartás szerződött partnerek képviselőivel:

A kapcsolattartó azonosítása, a többi kapcsolattartótól való megkülönböztetése

Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumainak kezelése

Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke üzleti partnereinek kapcsolattartóinak adatait kezelni a szerződés teljesítése érdekében.

A kezelt adatok köre:

Név

Postacím

Email cím

Telefonszám

Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapján.

2.14 Rendszerüzenetek

Rendszerüzenetek eljuttatása az Érintett részére, különösen az alábbi esetekben:

 • Adomány megérkezése, maghiúsulása, szüneteltetése, megújítása;
 • Petíció aláírásának megerősítése;
 • Adategyeztetés, pontosítás;
 • Adatkezelési incidens.
 • Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

A kezelt adatok köre:

Email cím

Név

Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: tiltakozásig / adatkezelő és érintett között fennálló szerződés megszűnéséig.

2.15. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása Érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról értesítés, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára. Nonprofit szervezetként az „üzletszerzési” tevékenységünk során befolyt összeget közhasznú céljaink elérésére fordítjuk.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre:

Email cím

Telefonszám

Név

Postacím

Az Érintett valamely korábbi szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelő számára az adatait. Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az Érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.16 Regisztrációköteles események, programok szervezése

Szakmai programok, konferenciák, képzések regisztrált résztvevőinek nyilvántartása, valamint az eseménnyel kapcsolatos kommunikáció a résztvevőkkel.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Név

E-mail-cím

Telefonszám

Postacím

Az eseményen való részvételre vonatkozó információk (preferált program, étkezés, stb)

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.17 Szakmai együttműködés, közösségi kampányok

A szervezet céljainak elősegítése külső partnerekkel, közösségi összefogással. Kommunikáció, kapcsolattartás a partnerekkel.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Név

E-mail-cím

Telefonszám

Postacím

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.18 Ügyfélelégedettség mérése, követők és támogatók véleményének felmérése

Kérdőíves felmérés a szervezet követőinek és támogatóinak körében, visszajelzések gyűjtése a környezet védelmével és a szervezet munkájával kapcsolatban, és ezen visszajelzések becsatornázása a szervezet munkájába.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Név

Nem

Életkor

Kérdőívre adott válaszok (melyek nem minősülnek személyes adatnak)

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3. Érintettek köre: Kinek az adatait kezeljük?

Az Egyesület tagjai, valamint a szervezetet követő, támogató és tevékenységeit segítő vagy tevékenységeiben részt vevő természetes személyek, a szervezet telephelyére belépő természetes személyek, az egyesületi tagok, valamint azok a természetes személyek, akik a szervezet nyilvános közgyűlésén részt kívánnak venni.

4. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadása kötelező, az Adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

6. Gyermekek

A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: postai- és futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltatók, utazási irodák, repülő társaságok, biztosító társaságok, szálláshely szolgáltatók, eDM szolgáltatók, CRM szolgáltatók, telemarketing cégek, jogi tanácsadók, GDPR tanácsadó, üzleti
tanácsadók, közösségimédia-oldalak, webes alkalmazás szolgáltatók.

7.1 Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciai

Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait:

 • Google
 • Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield
 • Engaging Networks
 • Az adattovábbítás garanciája: Megfelelőségi határozat alapján
 • Facebook
 • Az adattovábbítás garanciája: EU-U.S. Privacy Shield
 • Az adattovábbítás garanciája: 2004/915/EK bizottsági határozat alapján készült adatátadási megállapodás

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az Adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A videofelvételeket az Adatkezelő a 7. pontban megjelölt vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az adatvédelmi tisztviselő, az irodavezető, az IT üzemeltető és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére, kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az adatvédelmi tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet az Egyesület 1 évig tárol.

8.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az Érintettnek az adatvédelmi tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

9. Automata döntéshozatal

Az Adatkezelő automata email értesítési rendszert tart fenn, melynek működési elve a következő:

9.1 Születésnapi automata üzenetküldés

A rendszer működési logikája: Az Érintett által megadott születési dátum alkalmával minden évben egy gratuláló e-mail üzenetet küld az Adatkezelő a megadott e-mail-címre.

Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: A személyes adatok kezelése szempontjából nincs közvetlen hatása az Érintettre.

9.2 Automatikus üdvözlő folyamat

A rendszer működési logikája: Amennyiben az Érintett újonnan kerül be az Adatkezelő adatbázisába, és a 2.5 pont szerinti adatkezelési célhoz hozzájárul, egy egyedi elektronikuslevél-sorozatot kap megadott e-mail-címére, mely az Adatkezelő tevékenységeit, és az ezekbe való bekapcsolódás lehetőségeit mutatja be. Az egyes levelek tartalmát a rendszer automatikusan választja ki aszerint, hogy a korábbi leveleket olvasta-e az érintett, illetve élt-e a felkínált bekapcsolódási lehetőségekkel.

Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: A személyes adatok kezelése szempontjából nincs közvetlen hatása az Érintettre.

9.3 Szegmentált hírlevél

A rendszer működési logikája: az Érintett (például egy petíciós oldalon vagy kérdőívben) megjelöli a szegmentálás szempontjából lényeges válaszlehetőségeket, és hozzájárul, hogy ezen információ alapján az Adatkezelő részére az érdeklődésének megfelelő, a válaszain alapuló, szegmentált kommunikációs anyagokat küldjön. Az egyes levelek kiküldésekor az Adatkezelő levélküldő rendszere (a korábbi hozzájárulás és válaszok alapján) automatikusan kiválasztja a címzetteket, akik az adott szegmenshez tartoznak.

Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: A személyes adatok kezelése szempontjából nincs közvetlen hatása az Érintettre.

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11. Az Érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

kérheti adatainak helyesbítését,

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Egyesület számára.

kérheti adatainak átadását másik Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Egyesület automatizált eljárás keretében kezeli.

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – teljesíti vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1 A tájékoztatás költsége

A Egyesület az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat havonta az első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

Továbbá a papíralapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Egyesület, mint Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyesület megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem teljesítése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

13. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a – 8-as pont kivételével – és a felvételeket az EGT tagállamain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

14. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információbiztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés
vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

15. Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja oldalstatisztikák készítésére, felhasználói érdeklődés és demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés mérésére. Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentéskészítés és fejlesztés, továbbá hirdetésremarketinglistákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései.

Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, az itt elérhető böngészőmodul segítségével.

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható ezen a linken.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

16. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infó törvény”),

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról

17. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és igyekszünk azt mihamarabb rendezni. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte, az alábbi intézményekhez fordulhat.

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes megyei törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Elnök: Nacsa Jánosné
Cím: 6729 Szeged, Zentai utca 31.
Elérhetőség: 

hirharang1999@gmail.com

klebelsberg-egyesulet.hu